Słoweńska mamucia skocznia narciarska Letalnica zwana dawniej Velikanka znajduje się w dolinie Planica. Jest to druga największa skocznia narciarska na świecie. Punkt hs skoczni to 215 metrów, punkt konstrukcyjny 185 metrów, nachylenie progu 10,5 stopnia, wysokość progu to 3 m, długość rozbiegu 116,5 metrów, nachylenie zeskoku wynosi 33.8 stopnia. W latach trzydziestych ubiegłego stulecia w [...]